Ochrona danych osobowych i polityka cookies

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HMF Polska Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Legionów Polskich 1A w Krzeszowicach, 32-065, NIP: 5130151444; REGON:12056255; KRS: 0000292516. Kontakt: biuro@hmf.com.pl, tel: 12 2826699.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HMF Polska można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości mail na adres iod@hmf.com.pl, oraz listownie na adres firmy wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie firmy.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody.

 

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • budowania relacji klienckich, marketingowych,
 • oferowania produktów i usług własnych,
 • zawarcia i realizacji umowy bądź odrębnych zleceń Państwa dotyczących
  sprzedaży towarów i usług.

 

Informujemy, iż niniejsza informacja dotyczy osób fizycznych, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących z HMF Polska Sp. z o.o..

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • pracownicy HMF Polska podmioty serwisujące oferowane urządzenia
 • podmioty współpracujące z HMF Polska w ramach serwisu oraz montażu urządzeń.
 • firmy kurierskie oraz Poczta Polska za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja oraz realizacja zamówień sprzedaży towarów i usług
 • współpracownicy HMF Polska na podstawie zawartych umów i zleceń.
 • w przypadku sprzedaży leasingowej, odpowiednim firmom świadczącym te usługi, za uprzednim ich wskazaniem przez klienta.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom niż HMF Polska oraz  wymienionych wyżej tylko w przypadku potrzeby przyspieszenia usług serwisowych, czy też usług związanych ze sprzedażą produktów oraz w przypadkach wynikających z nadrzędnej litery prawa.Każde przekazanie danych w innym celu będzie wymagało Państwa odrębnej  zgody.

 

Podanie danych osobowych oraz podpisywanie zgód jest dobrowolne.

 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego.

 

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od specyfikacji realizacji kontraktów, umów i zleceń oraz sprzedaży towarów i usług.

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg i roszczeń będą przechowywane, dopóki jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym dochodzenia roszczeń).

 


 

                                                                                              

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Strona internetowa www.hmf.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies to dane informatyczne – głównie  pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania z witryn internetowych. „Ciasteczka” zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój indywidualny numer.

 

Wykorzystywanie plików cookies: Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • wyświetlenia strony w sposób dopasowany do preferencji użytkownika
 • tworzenia statystyk marketingowych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu poruszają się po serwisie. Serwis za pomocą zewnętrznego narzędzia Google Analytics gromadzi anonimowe dane takie jak: liczba odwiedzin, kraj, wykorzystywana przeglądarka, czas wizyty na poszczególnych podstronach. Narzędzie nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację użytkownika na zewnątrz
 • pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości użytkowników witryny

 

Rodzaje plików cookies: Serwis stosuje pliki cookies tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania lub wyłączenia strony internetowej oraz pliki stałe (zostają zachowane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Plików cookies mogą używać również podmioty trzecie takie jak: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatność tych serwisów.

 

UWAGA: Dopuszczamy możliwość wykorzystywania plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu również przez współpracujących z administracją serwisu partnerami i (lub) reklamodawcami. W takim przypadku nie zostaną udostępnione żadne dane umożliwiające identyfikację użytkownika.

 

Usuwanie i blokowanie plików cookies:

Użytkownik serwisu może zdecydować o chęci wyłączenia plików cookies. W tym celu należy odwiedzić sekcję pomocy w wybranej przeglądarce i podążać za instrukcją. Jednocześnie warto pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może w znaczący sposób wpłynąć na jakoś korzystania z witryny. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do zamieszczonej powyżej polityki cookies w dowolnym momencie funkcjonowania witryny poprzez umieszczenie tych zmian, bądź nowej polityki cookies na tej podstronie.

 

HMF Żurawie samochodowe
Dodaj do książki adresowej Powrót do strony
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
?>