Ochrona danych osobowych

 

 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz.Urz.EU L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „RODO”.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HMF Polska Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Legionów Polskich 1A w Krzeszowicach, 32-065, NIP: 5130151444; REGON:12056255; KRS: 0000292516. Kontakt: biuro@hmf.com.pl, tel: 12 2826699.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez HMF Polska można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości mail na adres iod@hmf.com.pl, oraz listownie na adres firmy wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie firmy.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody.

 

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • budowania relacji klienckich, marketingowych,
  • oferowania produktów i usług własnych,
  • zawarcia i realizacji umowy bądź odrębnych zleceń Państwa dotyczących
    sprzedaży towarów i usług.

 

Informujemy, iż niniejsza informacja dotyczy osób fizycznych, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących z HMF Polska Sp. z o.o..

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • pracownicy HMF Polska podmioty serwisujące oferowane urządzenia
  • podmioty współpracujące z HMF Polska w ramach serwisu oraz montażu urządzeń.
  • firmy kurierskie oraz Poczta Polska za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja oraz realizacja zamówień sprzedaży towarów i usług
  • współpracownicy HMF Polska na podstawie zawartych umów i zleceń.
  • w przypadku sprzedaży leasingowej, odpowiednim firmom świadczącym te usługi, za uprzednim ich wskazaniem przez klienta.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom niż HMF Polska oraz  wymienionych wyżej tylko w przypadku potrzeby przyspieszenia usług serwisowych, czy też usług związanych ze sprzedażą produktów oraz w przypadkach wynikających z nadrzędnej litery prawa.Każde przekazanie danych w innym celu będzie wymagało Państwa odrębnej  zgody.

 

Podanie danych osobowych oraz podpisywanie zgód jest dobrowolne.

 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego.

 

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od specyfikacji realizacji kontraktów, umów i zleceń oraz sprzedaży towarów i usług.

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg i roszczeń będą przechowywane, dopóki jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów (w tym dochodzenia roszczeń).

 

 

 

 
HMF Żurawie samochodowe

Prawie skończone…

Potwierdź adres e-mail   Aby ukończyć proces subskrypcji kliknij w link przesłany na Twój adres e-mail   HMF Polska Sp. z o.o. ul. Legionów Polskich 1a 32-065 Krzeszowice

Dodaj do książki adresowej Powrót do strony
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
?>